ЖурналдарЖүктеу
1 1 Факультативтік 2021-2022 pdf
2 2 Факультативтік 2021-2022 pdf
3 75 т 1 курс жалғасы pdf
4 75 т 1 курс жалғасы1 pdf
5 75 т 1 курс жалғасы2 pdf
6 75 т 1 курс жалғасы3 pdf
7 75 т 1 курс жалғасы4 pdf
8 75 т 1 курс жалғасы5 pdf
9 75 т 2 курс жалғасы1 pdf
10 75 т 2 курс жалғасы2 pdf
11 75 т 2 курс жалғасы3 pdf
12 75 т 2 курс жалғасы4 pdf
13 75 т 3курс 1 pdf
14 76 т 2 курс+ pdf
15 76 т 3 курс+ pdf
16 79 т 1 курс жалғасы1 pdf
17 79 т 1 курс жалғасы2 pdf
18 79 т 1 курс жалғасы3 pdf
19 79 т 1 курс жалғасы4 pdf
20 79 т 2 курс жалғасы1 pdf
21 79 т 2 курс жалғасы2 pdf
22 79 т 2 курс жалғасы3 pdf
23 80 т 1 курс жалғасы1 pdf
24 80 т 1 курс жалғасы2 pdf
25 80 т 2 курс жалғасы1 pdf
26 80 т 2 курс жалғасы2 pdf
27 80 т 2 курс жалғасы3 pdf
28 83 т 1 курс pdf
29 85 т 1 курс 1 pdf
30 86 т І курс pdf

 

Хаттама Жүктеу
1 «Камкоршылык кеңес» хаттамасы pdf
2 Пед.кеңес Хаттамасы pdf
3 Хаттама pdf

 

Оқу жұмыс бағдарламасыЖүктеу
1 List of literature and teaching aids pdf 
2 Ministry of Education and science of the Republic of Kazakhstan pdf 
3 Автомобильдің электр жабдығы pdf
4 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар pdf
5 Аспаз 77 т pdf
6 Аспаз 81 т 1 pdf 
7 Аспаз 81 т pdf 
8 АШМ 79т pdf 
9 А-ш машиналары, ЖЖЕ pdf
10 АШМ 80 т pdf
11 Ашм тех.сақтау pdf
12 Биология pdf
13 Информатика pdf
14 Іскерлік қарым қатынас pdf
15 Кәсіпкерлік негіздері pdf
16 Киімді үлгілеу және технологиясы pdf
17 Компьютерлік технология негіздері pdf
18 Қоғамдық тамақтану экономикасы pdf
19 Мал шар.арн. ашм pdf
20 Математика 1 pdf
21 Маш.тех.қызмет көрсету1 pdf
22 Мех.жұм.ұйымд.тех 87 т pdf
23 Өнд.оқу 80 т pdf
24 Өнд.оқу бағдарламасы pdf
25 Өнд.оқудан тамақ дай.арн.тех pdf
26 Өнд.тәжірибе тамақ дай.арн.тех pdf
27 Өндірістік-Аспаз 2021-2022ж pdf
28 Стандарттау, сертификаттау ж метрология pdf
29 Слесарьлық жөндеу ісі pdf
30 Слесарьлық жөндеу ісі1 pdf
21 Тамақ дайындау технологиясы pdf

 

АтауыЖүктеу
1 2020-2021 ж колледждің жұмыс жоспары pdf 
2 2022-2023ж колледждің жұмыс жоспары pdf
3 Құжаттар pdf 
4 Құжаттар-2 pdf 

 

АтауыЖүктеу
1 Кітапхана 2020-2021 PDF
2 Кітапхана 2021-2022 PDF
3 Кітапхана 2022-2023 PDF
4 Арн ж.е өнд.оқ.әдіст.бірлестік PDF
5 Қоғам.гум.бірлестігі PDF
6 Жаратыл-матем.бірлестігі PDF

 

АтауыЖүктеу
1 16 қосымша 2020-2022  pdf  
2 16 қосымша 2022-2023  pdf

 

АтауыЖүктеу
1 Кітапхана 2020-2021 pdf  
2 Кітапхана 2021-2022 pdf
3 Кітапхана 2022-2023 pdf 
4 Кітап қоры pdf 
5 Эл.оқулық  pdf  

 

   Сабақ кестелері 

АтауыЖүктеу
1 Сабақ кестесі 2020-2021 pdf
2 Сабақ кестесі 2021-2022 pdf
3 Сабақ кестесі 2022-2023 pdf

 

1 курс оқу жоспарларыЖүктеу
1 №83 Дәнекерлеу ісі xlsx
2 №84 Электр жабдықтары xlsx
3 №85 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 1 xlsx
4 №86 Ауылшаруашылығын механикаландыру xlsx
5 №87 Тракторист-машинист 1 xlsx

2 курс оқу жоспарларыЖүктеу
1 Аспаз №81 docx
2 Дәнекер 10 айлық № 82 docx
3 МТП №80 docx
4 ФШ №79 дуал docx

3 курс оқу жоспарларыЖүктеу
1 Жұмыс жоспары 2020-21  МТП -76т xlsx
2 Жұмыс жоспары 2020-21  Фермер -75т xlsx
3 оқу жоспары 10 айлық  2020-2021 Бір ожаулы экс машинист docx
4 Оқу жоспары -Аспаз- 77 дуалды docx
5 оқу жоспары МТП  2020-2023  76 топ docx
6 оқу жоспары Фермер 2020-2023 - 75  топ docx

 

XLSPDF

АтыЖүктеу
1 Өзін-өзі бағалау 2023  docx
2 Өзін өзі бағалау - 2022 docx
3 Өзін- өзі бағалау есебі 2020-2021 оқу жылы  docx
4 Атаулы кітап 2020-2021 PDF
5 Атаулы кітап 2021-2022 PDF
6 Атаулы кітап 2022-2023 PDF
7 2HK 2021 жыл XLS
8 2 нк 2022 XLS
9 2НК 2020 ж PDF